Ngā Puna Kōrero
Ngā Whakaahua

Toi Ataata

Nā He Kupenga Hao i te Reo tēnei whakaputanga o Te Reo o Ngā Toi Ataata.
E whakamihi ana ki ngā puna kōrero e whai ake nei, inā te ohonga ake o te hinengaro:

A Glossary of Photoshop terms. http://www.brighthub.com/multimedia/publishing/articles/8266.aspx

Artlex Art Dictionary http://www.artlex.com

Auckland Museum Te Ao Tūroa Education Kit. http://www.aucklandmuseum.com/site_resources/library/Education/Teachers_Guide/Teacher_Resources_Library/Maori_Education_Kits/TeAoTuroaBN.pdf

Biggs, B. The Complete English-Māori Dictionary. Auckland: Auckland University Press, 2005.

Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo, 2013.

Collins English Dictionary and Thesaurus. Glasgow: Harper Collins Publishers, 1998.

He Kupenga Hao i te Reo. Toitū Te Whakaaro He Mana Tangata. Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo, 2008.

Highfield, C. Kura Te Waru Rewiri: A Māori Woman Artist. Wellington: Gilt Edge Publishing, 2000.

Ihimaera, W. & Ellis, Ng. (eds). Te Ata Māori Art from the East Coast, New Zealand. Auckland: Reed Books, 2002.

Jacob, H. Mai i te Kākano. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2012.

King, M. Moko. Auckland: David Bateman Ltd, 2008.

Mataira, K. (ed). A Modern Māori Picture Dictionary. Auckland: Oxford University Press, 1997.

Mead, S.M. Te Toi Whakairo: The Art of Māori Carving. Auckland: Reed Methuen, 1986.

Microsoft Language Portal. http://www.microsoft.com/Language/en-US/Search.aspx?sString=Software&langID=chr-Cher-US

Moorfield, J. Te Aka. Auckland: Pearson Education New Zealand, 2005

Ngata, H.M. English-Māori Dictionary. Wellington: Learning Media.

Paama-Pengelly, J. Māori Art and Design. Auckland: New Holland Publishers, 2010.

Prendergrast. M. Te Mahi Kete. Auckland: Reed, 1991.

Te Ara Encyclopedia of New Zealand. http://www.teara.govt.nz

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Ngā Toi Te Tauākī Marautanga He Tauira. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 1999.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2008.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. Te Matatiki: Contemporary Māori Words. Auckland: Oxford University Press, 1996.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. He Pātaka Kupu. Auckland: Penguin Books Ltd, 2008.

Toia, R., Hindle, R., & Walker, Te Aurere. Hei Tautoko i te Marautanga - Ngā Toi. Wellington: Boundream, 2008.

Wikipedia. http://en.wikipedia.org

Williams, H.W. Dictionary of the Māori Language (7th ed.). Wellington: GP Publications, 1991.

Whiting, C., Adsett, S. & Ihimaera, W. (eds). Mataora The Living Face. Auckland: David Bateman Ltd, 1996.Nā He Kupenga Hao i te Reo ngā whakaahua o Te Reo o Ngā Toi Ataata, hāunga ngā mea e rārangi ake nei:

aho:
whakaahua 1: Nā Gary Whiting.
āhuatanga hoahoa:
whakaahua 1: Nō te pukapaka Toitū Te Whakaaro He Mana Tangata. (2008). He mea whakaputa e He Kupenga Hao I te Reo.

whakaahua 2: Maori Legends (The Maui Stories). Retold by Ron Bacon, 1984, Shortland Educational Publications.
ahu-toru:
whakaahua 1: Nā Regan Balzer.
ariari:
whakaahua 1: Nā Byte Design.
aronga mātāmua:
whakaahua 1: Maori Legends (The Maui Stories). Retold by Ron Bacon, 1984, Shortland Educational Publications.
arotahi:
whakaahua 2-3: Nā Icon Design.

whakaahua 5-8: Nā Icon Design.

whakaahua 9: Nā Byte Design.

whakaahua 10-11: Nā Icon Design.

whakaahua 12: Sujit Kumar, Macro of Wet Leaf. Wikimedia Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wet_Leaf.jpg

whakaahua 13: Brorsson, Newly built residential area close to the center of Märsta through a Fish Eye lens. Wikimedia Commons.
ata whaihanga:
whakaahua 1: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nui He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.76.

whakaahua 2: Dion Muollo. Moki Fish. http://wildfish.co.nz/portfolio/blue-moki/

whakaahua 3: Nō te pukapuka Tama Tū, Tama Ora; Tama Moe, Tama Mate. (1974). Nā Te Tāhuhu o te Mātauranga i whakaputa. wh.7.
hanganga:
whakaahua 1: Nō te pukapaka Toitū Te Whakaaro He Mana Tangata. (2008). He mea whakaputa e He Kupenga Hao I te Reo.

whakaahua 2: Nā Regan Balzer.
hangarewa:
whakaahua 1-8: Nā Liz Grant.
harakeke:
whakaahua 9: He mea tuku mai e Palmerston North Teachers' College Art Department.
hua:
whakaahua 1-2: Christensen, I. Tihei Pāngarau, Te Tau me te Tauangi, Taumata 3. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo.
huahua:
whakaahua 1: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.14.

whakaahua 2: Anō. wh.15.

whakaahua 3: Anō. wh.16.

whakaahua 4: Nā Regan Balzer.
kāhui takitini:
whakaahua 1: Kei Toi o Tāmaki tēnei mahinga toi e noho ana. Kei roto hoki i te pukapuka Kura Te Waru Rewiri, A Māori Woman Artist. (1999). Nā Camilla Highfield i tuhi, nā Gilt Edge Publishing i whakaputa.
kanohi kē:
whakaahua 1: Nā Iwi Le Comte.
kape:
whakaahua 2: Nā Ian Christensen.
karetao:
whakaahua 1: Nā Norm Heke.

whakaahua 2: istockphoto - 28431270
kāri mahara:
whakaahua 1: Nā Byte Design.
kaui:
whakaahua 1: Nā Shirley Mullany.
kauruku:
whakaahua 3: Nā Regan Balzer.
kiekie:
whakaahua 1: Kiekie (Freycinetia banksii) climbing the trunk of a Kohekohe tree, Auckland, New Zealand. Kahuroa, Wikimedia Commons. http://en.wikipedia.org/wiki/File:FreycinetiaBanksii3.jpg
kirimōhinu:
whakaahua 1: Nā Colleen Urlich.
kiri tōraro:
whakaahua 1: Robert Jacek Tomczak, Negative and positive of a picture; negative pattern. Wikimedia Commons. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pozytyw_i_negatyw.jpg
kōwhaiwhai:
whakaahua 10: He wāhanga iti o te matarahi toirau, Cliff Whiting, Tāwhirimātea, 1984. 1930 x 3630mm. New Zealand Meteorological Service, Wellington.

whakaahua 11: Nā Shirley Mullany.
manu tukutuku:
whakaahua 1: Manu Taratahi, Auckland War Memorial Museum -Tamaki Paenga Hira. AM5067.

whakaahua 2: Manu Aute, Auckland War Memorial Museum - Tamaki Paenga Hira. AM204.
marakihau:
whakaahua 1: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.100.
matarahi:
whakaahua 1: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.76.

whakaahua 2: Nā Regan Balzer. Kei tētahi pātū i te wāhi hokohoko o Highbury, Papaioea tēnei matarahi.
mātātuhi:
whakaahua 3: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.15.

whakaahua 4: Anō. wh.16.
mātātuhi kahupeka:
whakaahua 1: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.15.

whakaahua 2-4: Anō. wh.16.

whakaahua 5-10: Anō. wh.15.
mātātuhi poro rākau:
whakaahua 1: Nā Gary Whiting.
matauri:
whakaahua 1: istockphoto - 1887507
moko:
whakaahua 1-2: Nā Regan Balzer.

whakaahua 5: istockphoto - 14564143
paepiringa:
whakaahua 1-2: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka a te Kaiako. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.24.
pae whakaranu:
whakaahua 1: istockphoto - 5611601
papanga:
whakaahua 2: Brownell Chalstrom. Tapa cloth, Tonga. Creative Commons. http://www.flickr.com/photos/bchalstrom/22224576

whakaahua 4: Nā Regan Balzer.
paraihe:
whakaahua 2: Liftarn, A Paasche F#1 single action external mix airbrush. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PaascheAirbrush.jpg
peita:
whakaahua 4: istockphoto - 11075853

whakaahua 6: Nā Cliff Whiting.

whakaahua 7: Nā Te Tairāwhiti Museum, Gisborne.

whakaahua 8: Kei tētahi kohinga tūmataiti e puritia ana. Kei roto hoki i te pukapuka Kura Te Waru Rewiri, A Māori Women Artist. (1999). Nā Camilla Highfield i tuhi, nā Gilt Edge Publishing i whakaputa. wh.27.

whakaahua 9: Musée Marmottan Monet, Paris, France. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg

whakaahua 10: Museum of Modern Art, New York. Wikimedia Commons. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d1/Picasso_three_musicians_moma_2006.jpg

whakaahua 11: Nā Kelsey Taratoa.

whakaahua 14: Nā Regan Balzer.
peita waimeha:
whakaahua 2: istockphoto - 2342233
pikitia whakaari:
whakaahua 1: He pikitia nā Cliff Whiting, Tama Tū, Tama Ora; Tama Moe, Tama Mate, Wellington: Ministry of Education, copyright © Crown, 1974. wh.9.
pīngao:
whakaahua 1: Alan Liefting, Pīngao (Ficinia spiralis) on Kaitorete Spit in the South Island of New Zealand. Wikimedia Commons, http://en.wikipedia.org/wiki/File:P%C4%ABngao_on_Kaitorete_Spit.jpg
poikere:
whakaahua 2: Nevit Dilmen, Play dough. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Play_dough_04751.jpg
putanga:
whakaahua 1-2: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.17.
pū whakaahua:
whakaahua 1-2: Nā Byte Design.

whakaahua 3-7: Nā Icon Design.

whakaahua 8: Nā Byte Design.

whakaahua 10: Nā Icon Design.
raku:
whakaahua 1-4: Byte Design
rango:
whakaahua 1: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.16.

whakaahua 2: istockphoto - 7345920
raranga:
whakaahua 7: Nā Cliff Whiting.

whakaahua 11-19: He mea tuku mai e Palmerston North Teachers' College Art Department.
rawatoi:
whakaahua 1: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.79.

whakaahua 2: Anō. wh.79.

whakaahua 3: Anō. wh.107.

whakaahua 4: Anō. wh.121.
tā:
whakaahua 1: Nā Shirley Mullany.
tae:
whakaahua 2: Te Kupenga o te Mātauranga, Palmerston North Teachers' College.
taeawhio:
whakaahua 10: Nā Regan Balzer.
taitapa:
whakaahua 1: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka a te Kaiako. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.24.
tāniko:
whakaahua 1: Hieke nā Leanne Barnard, Te Wānanga o Raukawa.

whakaahua 2: Kaitaka aronui/pātea. 1400mm x 2180mm. Nā Te Papa Tongarewa, ME014336

whakaahua 3: Nā Gary Whiting.

whakaahua 4-5: Nā Regan Balzer.
tānga matihiko:
whakaahua 2: Christensen, I. Tihei Pāngarau: Te Tau me te Taurangi, Taumata 4. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo.

whakaahua 3: istockphoto - 36782584
tapa:
tārai:
whakaahua 1: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.134.

whakaahua 2: Nā Shirley Mullany.

whakaahua 3: François-Frédéric Lemot, Equestrian portrait of Henry IV of France, 1818, Bronze statue, Pont Neuf, Paris, France. Marie-Lan Nguyen. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_IV_Lemot_Pont-Neuf_n1.jpg%2010

whakaahua 4: Nā Regan Balzer.

whakaahua 5: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.51.

whakaahua 7: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.107.
tārunga whakarehurehu:
whakaahua 1-2: Nā Linda MacAulay te whakaahua. http://www.lindamacaulay.com
tātaitanga:
whakaahua 1: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.114, 115. Nō te pukapuka School Journal Part 4, No.2, 1977. Nā Te Tāhuhu o te Mātauranga.

whakaahua 2: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.132.

whakaahua 3: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.21.

tauhere:
whakaahua 1: Pa Kahawai (trolling lure). Nā Te Papa Tongarewa, OL000106/10
tauira:
whakaahua 1: Poutama. Ka tukuna tēnei whakaahua e Christchurch City Libraries. (Panel-04).
tāwai:
whakaahua 1: Nā Ian Christensen.

whakaahua 2: Nā Gary Whiting.

whakaahua 3: Nā Ian Christensen.

whakaahua 4: Nā Gary Whiting.
tikanga toi:
whakaahua 1: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.16.

whakaahua 2-3: 'Flax' Rei Hamon - Artist of the New Zealand Bush. (1971). Auckland: William Collins (New Zealand) Ltd. wh.69
tohu whakarite:
whakaahua 2: Christensen, I. Tihei Pāngarau: Te Tau me te Taurangi, Taumata 5. (2014). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo.
toi ataata:
whakaahua 2: Nō te pukapuka Tama Tū, Tama Ora; Tama Moe, Tama Mate. (1974). Nā Te Tāhuhu o te Mātauranga i whakaputa. wh.7.

whakaahua 3: Camilla Highfield. Kura Te Waru Rēwiri, A Māori Woman Artist. (1999). Wellington: Gilt Edge Publishing. wh.21.

whakaahua 4: Anō. wh.24.
toi pīereere:
whakaahua 1-7: Nā Byte Design.
toi pūeru:
whakaahua 3: Potton, C. The World of Wearable Art. (2009). New Zealand, Craig Potton Publishing.
toi puni:
whakaahua 1: Nā Ngahina Hohaia.

whakaahua 2: Nā Ngahina Hohaia.
toi rārangi:
whakaahua 3: Christensen, I. Tihei Pāngarau: Te Tau me te Taurangi, Taumata 3. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo.
toi rōpinepine:
whakaahua 1: Jørgen Schyberg. Mosaic pathway, Plateau at Tivoli, Villa d'Este. Creative Commons. http://www.flickr.com/photos/mrjorgen/36275570/in/photostream/
toi tuitui:
whakaahua 1: Cheryl Fall, Chunky Spring Bird. http://needlepoint.about.com/od/alphabeticalaf/ss/Chunky-Spring-Bird.html

whakaahua 2-4: Maungarongo Te Kawa.
toi waihanga:
whakaahua 1: Nā Cliff Whiting.

whakaahua 2: Nā Reweti Arapere.

whakaahua 3: Nā Don Ratana.
tuarongo:
whakaahua 1: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.36.

whakaahua 2: Christensen, I. Toitū Te Whakaaro, He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. (2008). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.31.
tūāwhiorangi kitea:
whakaahua 1: Ian Christensen, Te Reo Pūtaiao. (2014). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.418.
tukutuku:
whakaahua 1-3: Nā Ian Christensen.

whakaahua 4: Nā Cliff Whiting.

whakaahua 5: Cliff Whiting, Te Wehenga o Rangi rāua ko Papa, 1973. Matarahi toirau, 2590 x 7075mm. National Library of New Zealand.

whakaahua 6-12: Tukutuku. Ka tukuna tēnei whakaahua e Christchurch City Libraries.
tūrehurehu:
whakaahua 2: Nā Regan Balzer.
uku:
whakaahua 1: Shutterstock - 82578397

whakaahua 3: Charles Haynes. Clay studio reduction fire glaze kiln. Creative Commons. http://www.flickr.com/photos/87232391@N00/95214170

whakaahua 7: Sarah Lewis, United States. Creative Commons. http://www.sxc.hu/photo/394316
umuuku:
whakaahua 2-3: Nā Manos Nathan.

whakaahua 5: Nā Manos Nathan.

whakaahua 6: Nancy Strahle. Wood Fired Kiln and Fuel Source www.nancystrahle.com.


waerongo aho:
whakaahua 1-2: Nā Byte Design.

whakaahua 3-7: Nā Icon Design.
wira uku:
whakaahua 1-3: Stephen Darlington - Artist and Potter, Isle of Wight. www.stephendarlington.co.uk
whakaahua2
whakaahua 1: Nā Byte Design

whakaahua 2: Pippa Reid, Leaf of Ficus lyrata in macro. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ficus_lyrata_leaf.jpg
whakaahua kiripaki:
whakaahua 1: shutterstock - 184518401
whakaahua taiao:
whakaahua 1: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.55.
whakairo:
whakaahua 4: Christensen, I. Cliff Whiting: He Toi Nuku He Toi Rangi. (2013). Palmerston North: He Kupenga Hao i te Reo. wh.153.

whakaahua 6: Nā Regan Balzer.

whakaahua 8: Cliff Whiting, Apanui, 1980. Nā Shirley Mullany.

whakaahua 10: Te Tairuku Pātaka. Te Whānau-a-Apanui, Auckland Museum.

whakaahua 11: Te Hau-ki-Tūranga. Rongowhakaata, Te Papa Tongarewa.

whakaahua 12: Ngā Pou o Tūtangimamae, Auckland Museum.

whakaahua 13: Nā Cliff Whiting.

whakaahua 14: Nā Cliff Whiting.
whakairo kāmaka:
whakaahua 1: Waikari Māori Rock Art. Nā Scott Cook.

whakaahua 2: Chris Booth, Michael Smither me ngā ringa mahi o Kāti Kurī. He tomokanga, he ara hīkoi.

whakaahua 4: Nā Jo Tito.
whakapaka:
whakapakoko:
whakaahua 2: Nā Jonathan Astin.

whakaahua 3: Nā Cliff Whiting.
whakarākei whakaahua:
whakaahua 2-3: Nā Cliff Whiting.