Ngā Puna Kōrero
Ngā Whakaahua

Ngā Mahi a te Rēhia

Nā He Kupenga Hao i te Reo tēnei tauira whakaputanga o Te Reo o Ngā Mahi a te Rēhia. E whakamihi ana ki ngā puna kōrero e whai ake nei, inā te ohonga ake o te hinengaro:

Armstrong. A. Māori Games & Haka. Auckland: Reed Publishing, 2005.

Armstrong. A. Games and Dances of the Māori People. Paraparaumu: Viking Sevenseas, 1986.

Bennett, H. Games of the Old Time Māori. Te Ao Hou No. 24 (October 1958).

Best, E. Games and Pastimes of the Māori. Wellington: Government Printer. 1976.

Biggs, B. The Complete English-Māori Dictionary. Auckland: Auckland University Press, 2005.

Collins English Dictionary and Thesaurus. Glasgow: Harper Collins Publishers, 1998.

Hindle, R., Toia, R., & Corkill, S. He Ringa Toi Whakaari He Waewae Kanikani. Wellington: Victoria University Press, 2008.

Jacob, H. Mai i te Kākano. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2012.

Kāretu, T. Haka! The Dance of a Noble People. Auckland: Reed Publishing, 1993.

Ka’ai-Mahuta, R., Ka’ai,T., & Moorfield, J. (Eds.). Kia Rōnaki The Māori Perfroming Arts. Auckland: Pearson, 2013.

Mataira, K. (ed). A Modern Māori Picture Dictionary. Auckland: Oxford University Press, 1997.

Moorfield, J. Te Māhuri. Auckland: Pearson Education, 2003.

Moorfield, J. Te Kōhure. Auckland: Pearson Education, 2004.

Ngata, H.M. English-Māori Dictionary. Wellington: Learning Media, 1993.

Te Ara Encyclopedia of New Zealand. http://www.teara.govt.nz

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Ngā Toi Te Tauākī Marautanga He Tauira. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 1999.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2008.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. Te Matatiki: Contemporary Māori Words. Auckland: Oxford University Press, 1996.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. He Pātaka Kupu. Auckland: Penguin Books Ltd, 2008.

Te Tautoko 18, Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 1993.

Te Tautoko 44, Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 2001.

Te Wharekua 41, Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 1994.

Toia, R., Hindle, R., & Walker, Te A. Hei Tautoko i te Marautanga – Ngā Toi. Wellington: Boundream, 2008.

Wikipedia. http://en.wikipedia.org

Williams, H.W. Dictionary of the Māori Language (7th ed.). Wellington: GP Publications, 1991.

Nā He Kupenga Hao i te Reo ngā whakaahua me ngā ataata o Te Reo o Ngā Mahi a te Rēhia, hāunga ngā mea e rārangi ake nei:

ahuahungāroa
Ataata 1: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.
ara āmio (o te nekeneke)
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
ara hauroki (o te nekehanga)
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.M
aroā mokowā
Whakaahua 1-5, 7: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.

Whakaahua 6: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Sharna-Lee England.

Ataata 1-5: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.

aroā nekeneke
Ataata 1-2: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
aroā ngoi
Ataata 1-4: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
aroā rerewā
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
aroā tinana
Whakaahua 1-8: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
atamira
Whakaahua 1: David Shankbone. New York State Theater. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/New_York_State_Theater_by_David_Shankbone.jpg
Whakaahua 3: Nā Gary Whiting.
haukaiwahine
Ataata 1: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.
kanikani patō
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
karetao
Whakaahua 1: Nā Norm Heke.
Whakaahua 2: istockphoto - 28431270
mau rākau
Whakaahua 1-3: Taiaha. WE000855. Bequest of Kenneth Athol Webster, 1971. Image courtesy of Te Papa Tongarewa.

Whakaahua 4: Pouwhenua. MA_¬I113442. Image courtesy of Te Papa Tongarewa.

Whakaahua 5: Tewhatewha. ME012426. Image courtesy of Te Papa Tongarewa.

Whakaahua 6: Tewhatewha. MA_I314922. Image courtesy of Te Papa Tongarewa.

Whakaahua 7: Patu onewa. ME005297. Purchased 1931. Image courtesy of Te Papa Tongarewa.

Whakaahua 8: Kotiate. ME002317. Gift of W Leo Buller, 1911. Image courtesy of Te Papa Tongarewa.

Whakaahua 9: Wahaika. ME002317. Image courtesy of Te Papa Tongarewa.

nuka tito nekehanga
Ataata 1-12: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
(neke) ngātahi
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
oro auraki
paki
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
poi
Whakaahua 3: Poi. ME011443/1. Image courtesy of Te Papa Tongarewa.

Whakaahua 4: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Sharna-Lee England.
pōtaka
Whakaahua 1: Pōtaka Tā. ME000965/3. Fischer Collection. Purchased early 1900s. Image courtesy of Te Papa Tongarewa.
pūkana
Whakaahua 1: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.M

Whakaahua 2: Nā Haimona Maruera.
pūkete nekehanga
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
rōpū kanikani
Ataata 1-4: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
rua
Whakaahua 1: David Shankbone. New York State Theater. Wikimedia Commons.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/New_York_State_Theater_by_David_Shankbone.jpg
tā te kanohi
Whakaahua 1-6: Nā Cat McQuillan.
taihuringa
Ataata 1: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.
takahi
Ataata 1-3: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.
takitahi
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.

Whakaahua 1: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Sharna-Lee England.
tī rākau
Whakaahua 1: Image courtesy of Te Whare Pukapuka o Alexander Turnbull. Ngā Kōtiro o Te Kura o Pakotai (1947). PAColl -5469-030.
tīrakaraka
Ataata 1: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.
tōneke
Whakaahua 1: Doors on wheels. http://actorsarepropswithdialogue.blogspot.co.nz

Whakaahua 2: Heavy duty trolley. http://dir.indiamart.com/impcat/heavy-duty-trolley.html
Whakaahua 1-7: Nā Haimona Maruera.

Whakaahua 8: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.
tū ā-kapa
Whakaahua 1-4: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.

Ataata 1-5: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.

Whakaahua 5: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Sharna-Lee England.
tūrama
Whakaahua 1-8: Lighting Scaffold. Waldopepper, Flickr. Licensed under Creative Commons

https://flic.kr/p/afsCKP
waitohu (kanikani)
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
whakaari
Whakaahua 1: Theatre Masks Png. Cliparts.co. http://cliparts.co/clipart/3642605
whakaari ngū
whakaahua 1-6: Nā Cat McQuillan.
whakanikoniko
Ataata 1: Dean McKerras School of Dance, Kaitito nekehanga: Renee Ball, Ringa hopuata: Alice Hocquard.
whakapī
Whakaahua 1-3, 5-7: Nā Haimona Maruera.

Whakaahua 4, 8: Ngā Iti Rearea, Te Kura Waenga o Monrad, Ringa hopuata: Graeme Brown, Vision Media.