!
Nau mai ki PAEKUPU, ngā kupu e hāngai ana ki Te Marautanga o Aotearoa.
Ko ngā marautanga kei PAEKUPU i tēnei wā: Toi Ataata, Te Reo Matatini, Puoro, Te Reo Pāngarau, Te Reo Pūtaiao, Ngā Mahi a te Rēhia, Hangarau
 
X

Ngā Puna Kōrero
Ngā Whakaahua

Hangarau

Nā He Kupenga Hao i te Reo tēnei whakaputanga o Te Reo Hangarau. E whakamihi ana ki ngā puna kōrero e whai ake nei, inā te ohonga ake o te hinengaro:

Biggs, B. The Complete English-Māori Dictionary. Auckland: Auckland University Press, 2005.

Collins English Dictionary and Thesaurus. Glasgow: Harper Collins Publishers, 1998.

Core Education: Draft Copy of Hangarau Matihiko Terms.

Computer Hope Dictionary: https://www.computerhope.com/jargon.htm

Jacob, H. Mai i te Kākano. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2012.

Jacob, H. He Iti Kahurangi. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2015.

Kia Takatū ā-Matihiko: https://kiatakatu.ac.nz/members

Māori Dictionary: http://maoridictionary.co.nz/dictionary-info

Mataira, K. (ed). A Modern Māori Picture Dictionary. Auckland: Oxford University Press, 1997.

Moorfield, J. Te Aka. Auckland: Pearson Education. 2011.

Ngata, H.M. English-Māori Dictionary. Wellington: Learning Media, 1993.

Scratch: https://scratch.mit.edu

Taiuru, K.N. (Kaiwhakaemi) (2016). A Dictionary of Māori Computer and Social Media Terms. Edition 3.

Te Ara Encyclopedia of New Zealand. http://www.teara.govt.nz

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Hangarau i roto i te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 1996.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2008.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. Te Matatiki: Contemporary Māori Words. Auckland: Oxford University Press, 1996.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. He Pātaka Kupu. Auckland: Penguin Books Ltd, 2008.

Technology Online: http://technology.tki.org.nz/Glossary

Techopedia Technology Dictionary: https://www.techopedia.com/dictionary

TechTerms Computer Dictionary: https://techterms.com/browse/

Webopedia: https://www.webopedia.com/TERM

Wikimedia. http://en.wikipedia.org

Williams, H.W. Dictionary of the Māori Language (7th ed.). Wellington: GP Publications, 1991.

Nā He Kupenga Hao i te Reo ngā whakaahua o Te Reo Hangarau, hāunga ngā mea e rārangi ake nei:

pūrere
pūmahara

whakaahua 2: Barcex, Kingston DataTraveler 110 8GB USB flash drive (P/N: DT110G/8GB). Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kingston_DataTraveler_110_8GB_USB_flash_drive.jpg#/media/File:Kingston_DataTraveler_110_8GB_USB_flash_drive.jpg

tāhono rorohiko

whakaahua 5: By Duncan Lithgow - Own work, Public Domain. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=807260

whakaahua 6: By Evan-Amos - Own work, Public Domain. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11339219

whakaahua 9: Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_Keyboard_with_Numeric_Keyboard_9612.jpg

whakaahua 11: Creative Commons License. http://pngimg.com/download/11253

whakaahua 12: Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wacom_Pen-tablet_without_mouse.jpg#/media/File:Wacom_Pen-tablet_without_mouse.jpg

papapātuhi
atapātuhi
pūmatawai

whakaahua 1: Creative Commons License. http://pngimg.com/download/11368

rorohiko inati
tōaitanga ipurangi
whakarara

whakaahua 1: By Duncan Lithgow - Own work, Public Domain. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=807278

whakaahua 2: By Duncan Lithgow - Own work, Public Domain. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=807306

pūrere tinana

whakaahua 1: By energepic.com - https://www.pexels.com/photo/woman-hand-apple-girl-110471/, CC0. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55572011

whakaahua 2: By PamD - Own work, CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65530765

whakaahua 3: Creative Commons License. http://pngimg.com/download/10015

whakaahua 4: Wikimedia Commons. By Sanderflight - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76206520