Ngā Puna Kōrero
Ngā Whakaahua

Pāngarau

Nā He Kupenga Hao i te Reo tēnei whakaputanga o Te Reo Pāngarau, tae atu anō ki ngā whakaahua. E whakamihi ana ki ngā puna kōrero e whai ake nei, inā te ohonga ake o te hinengaro:

Brown, M.J. Junior High School Maths Study Dictionary. Glebe NSW: Pascal Press, 2008.

Pass, C. et al. Collins Dictionary of Business (3rd ed.). Glasgow: HarperCollins Publishers, 2005.

Tapson, F. The Oxford Mathematics Study Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Te Poutama Tau. Pukapuka Tuatahi: Te Mahere Tau. Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 2007.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Pāngarau i roto i Te Marautanga o Aotearoa. Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 1996.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. He Pātaka Kupu. Aotearoa: Raupō, 2008.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. Te Matatiki: Contemporary Māori Words. Auckland: Oxford University Press, 1996.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. Ngā Kupu Tikanga Pāngarau. Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 1991.

Van de Walle, J.A. Elementary and Middle School Mathematics. Boston: Pearson Education, 2007.

Williams, H.W. Dictionary of the Māori Language (7th ed.). Wellington: GP Publications, 1991.