Ngā Puna Kōrero
Ngā Whakaahua

Tikanga ā-Iwi

Nā He Kupenga Hao i te Reo tēnei whakaputanga o Te Reo o Te Tikanga ā-Iwi. E whakamihi ana ki ngā puna kōrero e whai ake nei, inā te ohonga ake o te hinengaro:

Biggs, B. The Complete English-Māori Dictionary. Auckland: Auckland University Press, 2005.

Barlow, C. (1991). Tikanga Whakaaro. Key Concepts in Māori Culture. Oxford: Oxford University Press.

Collins English Dictionary and Thesaurus. Glasgow: Harper Collins Publishers, 1998.

Cormack, I. (2000). He Pā Auroa. A Dictionary and Language Guide for Students of Māori. Tāmakimakaurau: New House Publishers Ltd.

Cormack, I. (2001). He Kupu Arotake. A list of terms for education evaluators. Te Whanga-nui-a-Tara: Te Tari Arotake Mātauranga.

He Reo Whairawa: https://natlib.govt.nz/librarians/nga-upoko-tukutuku/alphabetical-list

Investopedia: https://www.investopedia.com/financial-term-dictionary-4769738

Jacob, H. Mai i te Kākano. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2012.

Jacob, H. He Iti Kahurangi. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2015.

Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa. https://www.nzqa.govt.nz/ncea/subjects/tikanga-a-iwi/

Māori Dictionary: http://maoridictionary.co.nz/dictionary-info

Mataira, K. (ed). A Modern Māori Picture Dictionary. Auckland: Oxford University Press, 1997.

Mead, H.M. (2003). Tikanga Māori. Living by Māori Values. Te Whanganui-a-Tara: Huia Publishers.

McKinnon, M (ed). Ko Papatūānuku E Takoto Nei. New Zealand Historical Atlas. Wellington: David Bateman, 1997.

Moorfield, J. Te Aka. Auckland: Pearson Education. 2011.

National Library: https://natlib.govt.nz/librarians/nga-upoko-tukutuku/alphabetical-list

National Geographic: https://www.nationalgeographic.org/

Ngā Kōti o Aotearoa: https://www.courtsofnz.govt.nz/

Ngata, H.M. English-Māori Dictionary. Wellington: Learning Media, 1993.

Reserve Bank of New Zealand, He Reo Whairawa. https://www.rbnz.govt.nz/-/media/project/sites/rbnz/files/publications/statements-of-intent/te-reo-maori-financial-glossary-he-reo-whairawa.pdf

Stephens, M. Boyce, M. (ed). He Papakupu Reo Ture: A dictionary of Māori legal terms. LexisNexis: Wellington, 2013.

Te Ara Encyclopedia of New Zealand. http://www.teara.govt.nz

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Tikanga ā-Iwi i roto i te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 1996.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2008.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. Te Matatiki: Contemporary Māori Words. Auckland: Oxford University Press, 1996.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. He Pātaka Kupu. Auckland: Penguin Books Ltd, 2008.

Te Tautoko i te Hunga Āniwaniwa o Aotearoa: He puka whaitake mā ngā mātanga hauora hinengaro. Nā Hēmi Kelly i whakamāori. http://www.teara.govt.nzhttps://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE44677575

Tuwhangai, R. (2019). Mātaki Mai Ana Te Ao: Te Tawhio Pihirei O 1981. Te Whanganui-a-Tara: Huia Publishers.

Wikimedia. http://en.wikipedia.org

Williams, H.W. Dictionary of the Māori Language (7th ed.). Wellington: GP Publications, 1991.


Nā He Kupenga Hao i te Reo ngā whakaahua o Te Reo o Te Tikanga ā-Iwi, hāunga ngā mea e rārangi ake nei:

iwi
kiato

whakaahua 1 : Tatauranga Aotearoa. Licensed for reuse under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence.

kirirarau
rangatohe

whakaahua 1: Stuff Limited.

tauhokohoko