Ngā Puna Kōrero
Ngā Whakaahua

Puoro

Nā He Kupenga Hao i te Reo tēnei whakaputanga o Te Reo Puoro. E whakamihi ana ki ngā puna kōrero e whai ake nei, inā te ohonga ake o te hinengaro:Biggs, B. The Complete English-Māori Dictionary. Auckland: Auckland University Press, 2005.

Collins English Dictionary and Thesaurus. Glasgow: Harper Collins Publishers, 1998.

He Kohikohinga 59. Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 2012.

Jacob, H. Mai i te Kākano. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2012.

Ka'ai-Mahuta, R., Ka'ai,T., & Moorfield, J. (Eds.). Kia Rōnaki The Māori Perfroming Arts. Auckland: Pearson, 2013.

Mataira, K. (ed). A Modern Māori Picture Dictionary. Auckland: Oxford University Press, 1997.

Moorfield, J. Te Māhuri. Auckland: Pearson Education. 2003.

Moorfield, J. Te Aka. Auckland: Pearson Education New Zealand, 2005

Ngata, H.M. English-Māori Dictionary. Wellington: Learning Media Ltd, 1993.

Te Ara Encyclopedia of New Zealand. http://www.teara.govt.nz

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Ngā Toi, Te Tauākī Marautanga, He Tauira. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 1999.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2008.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. Te Matatiki: Contemporary Māori Words. Auckland: Oxford University Press, 1996.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. He Pātaka Kupu. Auckland: Penguin Books Ltd, 2008.

Te Tautoko 18. Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 1993.

Te Tautoko 44. Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 2001.

Te Wharekua 41. Te Whanganui-a-Tara: Te Pou Taki Kōrero, 1994.

Toia, R., Hindle, R., & Walker, Te A. Hei Tautoko i te Marautanga - Ngā Toi. Wellington: Boundream, 2008.

Wikipedia.http://en.wikipedia.org

Williams, H.W. A Dictionary of Māori Language (7th ed.). Wellington: GP Publications, 1991.Nā He Kupenga Hao i te Reo ngā whakaahua o Te Reo Puoro, hāunga ngā mea e rārangi ake nei:
(taonga) autangi:
whakaahua 1: Nā Regan Balzer.
inetaki:
whakaahua 1: Vincent Quach. Nikko brand mechanical metronome in motion. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metronome_Nikko.jpg

whakaahua 2: Nosferatu it. Seiko DM-20 digital metronome. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital_metronome.jpg
oro tāhiko:
whakaahua 1: Rodrigo César. 16-channel mixing console with compact short-throw faders. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boss_turbopedal_used.jpg

whakaahua 2: Dhscommtech. Well used Boss Turbo Distortion guitar pedal. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boss_turbopedal_used.jpg
(taonga) papā:
whakaahua 1-2: Nā Regan Balzer.

whakaahua 3: Poi. Courtesy of the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. ME011443/1

whakaahua 4: Nā Regan Balzer.

whakaahua 5: Nā Brian Flintoff.

whakaahua 6: Nā Brian Flintoff.

whakaahua 7: Nā Regan Balzer.
(taonga) pūhau:
whakaahua 1-17: Nā Regan Balzer.
pūkeru:
whakaahua 1: Yann. Organ at Wellington Town Hall. http://www.flickr.com/photos/yannconz/845426440/

whakaahua 2: Leo-setä. Yamaha Electone A-55. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yamaha_Electone_A-55.jpg
(taonga) pūtētere:
whakaahua 1-2: Nā Regan Balzer.
rāngai puoro:
whakaahua 1: Derek Gleeson. Dublin Philharmonic Orchestra performing Tchaikovsky's Symphony No. 4 in Charlotte, North Carolina, USA. Wikimedia Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dublin_Philharmonic_Orchestra_performing_Tchaikovsky%27s_Symphony_No_4_in_Charlotte,_North_Carolina.jpg
tohu puoro:
whakaahua 1: Nā Regan Balzer.