Ngā Puna Kōrero
Ngā Whakaahua

Te Reo Matatini

Nā He Kupenga Hao i te Reo tēnei whakaputanga o Te Papakupu o Te Reo Matatini. E whakamihi ana ki ngā puna kōrero e whai ake nei, inā te ohonga ake o te hinengaro:

Biggs, B. The Complete English-Māori Dictionary. Auckland: Auckland University Press, 2005.

Collins English Dictionary and Thesaurus. Glasgow: Harper Collins Publishers, 1998.

Jacob, H. He Iti Kahurangi. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2015.

Jacob, H. Mai i te Kākano. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2012.

Joseph, D. He Pātaka Momo-Kōrero. He Kete Momo Kīpeha. Māori Text Types and Figures of Speech.

Doctoral Tesis, Massey University, 2008.

Leech, D., Cruickshank, B., Ivanic, R. An A-Z of English Grammar. Auckland: Pearson Education. 2001.

Literacy online: http://literacyonline.tki.org.nz/

Māori Dictionary: http://maoridictionary.co.nz/dictionary-info

Mataira, K. (ed). A Modern Māori Picture Dictionary. Auckland: Oxford University Press, 1997.

Moorfeld, J. Te Aka. Auckland: Pearson Education. 2011.

Moseley, L. The Language of Language. Melbourne: Longman, 1995.

Ngata, H.M. English-Māori Dictionary. Wellington: Learning Media, 1993.

Reading Rockets: http://www.readingrockets.org/

Te Ara Encyclopedia of New Zealand: http://www.teara.govt.nz

Te Tāhuhu o te Mātauranga. He Ara Ako i te Reo Matatini. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2009.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. He Manu Tuhituhi. Papaioea: Aronui, 2008.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Learning Languages, A guide for New Zealand schools. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2002.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2008.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Te Reo Māori i roto i te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 1996.

Tertiary Education Commission. Foundation Learning Progressions. A draft for consultation. Wellington: Tertiary Education Commission, 2006

Te Taura Whiri i te Reo Māori. He Pātaka Kupu. Auckland: Penguin Books Ltd, 2008.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. Te Matatiki: Contemporary Māori Words. Auckland: Oxford University Press, 1996.

Venolia, J. Write Right! California: Ten Speed Press, 1995.

Wikipedia. http://en.wikipedia.org

Williams, H.W. Dictionary of the Māori Language (7th ed.). Wellington: GP Publications, 1991.

.

Nā He Kupenga Hao i te Reo ngā whakaahua o Te Papakupu o Te Reo Matatini, hāunga ngā mea e rārangi ake nei:

aromatawai pānui haere:
whakaahua 1
Nō te pukapuka He Mātai Āta Titiro Ki Te Tūtukitanga Mātātupu Pānui, Tuhi: Pukapuka Matua, nā Cath Rau i whakaemi. He mea whakaputa e Kia Ata Mai Educational Trust i te tau 1998 (wh.75).
ata toka:
whakaahua 1
Ihu Hūpē, nā Peti Nohotima. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2011.
hā:
whakaahua 1
Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Octopus is a Friend, nā Key Links Literacy, Global Education Systems Ltd. Nā Jill Eggleton i tuhi, nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.
kōrero ataata:
whakaahua 1
He pānui whakaahua nō roto i te pūkete rauemi He Pai Noa Iho Te Rerekē. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2010.
kōrero (mō te) whakaputa:
whakaahua 1
He Iti Kahurangi, nā Hēni Jacob. He mea whakaputa e Te Wānanga o Raukawa i te tau 2015.
kupu anganui:
whakaahua 1
He Pātaka Kupu, nā Te Taura Whiri i te Reo Māori, nā Raupō i whakaputa i te tau 2008 (wh.148, 149).
kupu whakaihi:
whakaahua 1
Te Reo Pāngarau. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2010 (putanga tuarua).
maheni:
whakaahua 1
whakaahua 1
Nō te maheni Takatū Ake (1) 2016, Ōtautahi: Core Education.
Nō te maheni Takatū Ake (1) 2016, Ōtautahi: Core Education (wh.14-15).
mahere:
whakaahua 1
Nō te pukapuka Tihei Pāngarau, Te Ine me te Āhuahanga: Taumata 4. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2014 (wh.99).
nūpepa:
whakaahua 1
Toi te Kupu: Ngā Kōkō Tātākī o Ngā Manu Kōrero. Nā Huia i whakaputa i te Paengawhāwhā 2014.
paenga:
whakaahua 1
Nō te pukapuka Mihiroa, nā Peti Nohotima. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2008.
pakiwaituhi:
whakaahua 1
Nō te maheni Hui E (2) 2016, Te Whanganui-a-Tara: Huia (wh.17).
pānui whakaahua:
whakaahua 1
He pānui whakaahua pāngarau. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2009.
poihau kōrero:
whakaahua 1
Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Tricky Goose, nā Key Links Literacy, Global Education Systems Ltd. Nā Jill Eggleton i tuhi, nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.
whakaahua 2
Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Big Dinosaur, nā Key Links Literacy, Global Education Systems Ltd. Nā Jill Eggleton i tuhi, nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.
poutaha:
whakaahua 1
Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Where are the Bats, nā Key Links Literacy, Global Education Systems Ltd. Nā Jill Eggleton i tuhi, nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.
pukapuka:
whakaahua 1
Cliff Whiting: He Toi Nuku, He Toi Rangi, nā Ian Christensen. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2013.
whakaahua 2
Mihiroa, nā Peti Nohotima. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2008.
pukapuka matua:
whakaahua 1
Nō te kohinga pukapuka Tihei Pāngarau. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2013.
punipuni (kōrero):
whakaahua 1
Taku Ohooho, nā Peti Nohotima. He puni takitoru i whakaputaina e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2011.
reo ataata:
whakaahua 1
Nā Cliff Whiting. Te Wharekai, Te Rau Aroha Marae, Awarua.
whakaahua 3
He pānui whakaahua nō roto i te pūkete rauemi He Pai Noa Iho Te Rerekē. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2010.
takotoranga whārangi:
whakaahua 1
Nō te pukapuka Toitū Te Whakaaro He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2008 (wh.6).

whakaahua 2
Nō te pukapuka Toitū Te Whakaaro He Mana Tangata: Te Pukapuka a te Kaiako. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2008 (wh.6).
tātai tuhituhi:
whakaahua 1
Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Crazy Cat Helps Out, nā Key Links Literacy, Global Education Systems Ltd. Nā Jill Eggleton i tuhi, nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.
tuhinga tohutohu:
whakaahua 1
Nō te pukapuka He Tuhinga Tohutohu, tētahi o roto i te kohinga He Manu Tuhituhi. He mea whakaputa e Aronui i te tau 2008 (wh.58).
tuhinga (whakaari):
whakaahua 1
He Mana tō te Ingoa, nā Peti Nohotima. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2013.
whakaahua kiripaki:
whakaahua 1
Shutterstock – 184518401
whakaari:
whakaahua 1
Theatre Masks Png. Cliparts.co. http://cliparts.co/clipart/3642605
whakairoiro pārongo:
whakaahua 1
Nō te pukapuka Te Pūngao Matarau, he mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2011 (wh.10).
whārahi:
whakaahua 1
Cliff Whiting: He Toi Nuku, He Toi Rangi, nā Ian Christensen. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2013.
whārangi ingoa:
whakaahua 1
Mai i te Kākano, nā Hēni Jacob. He mea whakaputa e Te Wānanga o Raukawa i te tau 2012.