!
Nau mai ki PAEKUPU, ngā kupu e hāngai ana ki Te Marautanga o Aotearoa.
Ko ngā marautanga kei PAEKUPU i tēnei wā: Toi Ataata, Te Reo Matatini, Puoro, Te Reo Pāngarau, Te Reo Pūtaiao, Ngā Mahi a te Rēhia
 
X

Ngā Puna Kōrero
Ngā Whakaahua

Te Reo Matatini

Nā He Kupenga Hao i te Reo tēnei whakaputanga o Te Reo Matatini. E whakamihi ana ki ngā puna kōrero e whai ake nei, inā te ohonga ake o te hinengaro:

Biggs, B. The Complete English-Māori Dictionary. Auckland: Auckland University Press, 2005.

Collins English Dictionary and Thesaurus. Glasgow: Harper Collins Publishers, 1998.

Jacob, H. Mai i te Kākano. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2012.

Jacob, H. He Iti Kahurangi. Ōtaki: Te Wānanga o Raukawa, 2015.

Joseph, D. He Pātaka Momo-Kōrero. He Kete Momo Kīpeha. Māori Text Types and Figures of Speech. Doctoral Thesis, Massey University, 2008.

Leech, D., Cruickshank, B., Ivanic, R. An A-Z of English Grammar. Auckland: Pearson Education. 2001.

Literacy online: http://literacyonline.tki.org.nz/

Māori Dictionary: http://maoridictionary.co.nz/dictionary-info

Mataira, K. (ed). A Modern Māori Picture Dictionary. Auckland: Oxford University Press, 1997.

Moorfield, J. Te Aka. Auckland: Pearson Education. 2011.

Moseley, L. The Language of Language. Melbourne: Longman, 1995.

Ngata, H.M. English-Māori Dictionary. Wellington: Learning Media, 1993.

Reading Rockets: http://www.readingrockets.org/

Te Ara Encyclopedia of New Zealand. http://www.teara.govt.nz

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Te Reo Māori i roto i te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 1996.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Learning Languages, A guide for New Zealand schools. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2002.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. He Ara Ako i te Reo Matatini. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2009.

Te Tāhuhu o te Mātauranga. He Manu Tuhituhi. Papaioea: Aronui, 2008.

Tertiary Education Commission. Foundation Learning Progressions. A draft for consultation. Wellington: Tertiary Education Commission, 2006

Te Tāhuhu o te Mātauranga. Te Marautanga o Aotearoa. Wellington: Te Pou Taki Kōrero, 2008.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. Te Matatiki: Contemporary Māori Words. Auckland: Oxford University Press, 1996.

Te Taura Whiri i te Reo Māori. He Pātaka Kupu. Auckland: Penguin Books Ltd, 2008.

Venolia, J. Write Right! California: Ten Speed Press, 1995

Wikipedia. http://en.wikipedia.org

Williams, H.W. Dictionary of the Māori Language (7th ed.). Wellington: GP Publications, 1991.

Nā He Kupenga Hao i te Reo ngā whakaahua o Te Reo Matatini, hāunga ngā mea e rārangi ake nei:

aromatawai pānui haere:
Nō te pukapuka He Mātai Āta Titiro Ki Te Tūtukitanga Mātātupu Pānui, Tuhi: Pukapuka Matua, nā Cath Rau i whakaemi. He mea whakaputa e Kia Ata Mai Educational Trust i te tau 1998. wh.75
ata toka:
Ihu Hūpē, nā Peti Nohotima. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2011.
hā:
Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Octopus is a Friend, nā Jill Eggleton. Nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.
kōrero (mō te) whakaputa:
He Iti Kahurangi, nā Hēni Jacob. He mea whakaputa e Te Wānanga o Raukawa i te tau 2015.
kōrero ataata:
He pānui whakaahua nō roto i te pūkete rauemi He Pai Noa Iho Te Rerekē. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2010.
kupu whakaihi:
Te Reo Pāngarau. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2010 (putanga tuarua).
mahere:
Nō te pukapuka Tihei Pāngarau, Te Ine me te Āhuahanga: Taumata 4. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2014. wh.99
nūpepa:
Toi te Kupu Ngā Kōkō Tātākī o Ngā Manu Kōrero. Nā Huia i whakaputa i te Paengawhāwhā 2014.
paenga:
Nō te pukapuka Mihiroa, nā Peti Nohotima. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2008
pānui whakaahua:
He pānui whakaahua pāngarau. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2009.
poihau kōrero:
whakaahua 1: Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Tricky Goose, nā Jill Eggleton. Nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.

whakaahua 2: Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Big Dinosaur, nā Jill Eggleton. Nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.
poutaha:
Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Where are the Bats, nā Jill Eggleton. Nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.
pukapuka:
whakaahua 1: Cliff Whiting: He Toi Nuku, He Toi Rangi, nā Ian Christensen. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2013.

whakaahua 2: Mihiroa, nā Peti Nohotima. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2008.
pukapuka matua:
Nō te kohinga pukapuka Tihei Pāngarau. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2013.
punipuni (kōrero):
Taku Ohooho, nā Peti Nohotima. He puni takitoru i whakaputaina e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2011.
reo ataata:
whakaahua 1: Nā Cliff Whiting. Te Wharekai, Te Rau Aroha Marae, Awarua.
whakaahua 2: He pānui whakaahua nō roto i te pūkete rauemi He Pai Noa Iho Te Rerekē. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2010.
takotoranga whārangi:
whakaahua 1: Nō te pukapuka Toitū Te Whakaaro He Mana Tangata: Te Pukapuka a te Kaiako. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2008. wh.7
whakaahua 2: Nō te pukapuka Toitū Te Whakaaro He Mana Tangata: Te Pukapuka Ākonga. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2008. wh.6
tātai tuhituhi:
whakaahua1: Nō te tauira whakamāoritanga o te pukapuka Crazy Cat Helps Out, nā Jill Eggleton. Nā Huia Publishers te tauira whakamāoritanga.
tuhinga tohutohu
Nō te pukapuka He Tuhinga Tohutohu, tētahi o roto i te kohinga He Manu Tuhituhi. He mea whakaputa e Aronui i te tau 2008. wh.58
whakairoiro pārongo:
Nō te pukapuka Te Pūngao Matarau, he mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2011. wh.10
whārahi:
whakaahua 1: Cliff Whiting: He Toi Nuku, He Toi Rangi, nā Ian Christensen. He mea whakaputa e He Kupenga Hao i te Reo i te tau 2013.